Valmistaudu tulemaan PRO:ksi

AJOTEoriakoe

Yksinkertaisesti valitsemalla ajoneuvoluokkasi

tai läpäise ensimmäisellä kerralla, takuulla Premium

Ajoteoriakoe Suomi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilla on valtuudet myöntää ajokortit. Henkilöauton, moottoripyörän, mopon ja traktorin ajokortti on voimassa 15 vuotta ja kun olet täyttänyt 65 vuotta, ajokortti on voimassa enintään 5 vuotta. Kuorma-auton ja linja-auton ajokortti on voimassa 5 vuotta ja kun olet täyttänyt 68 vuotta, ajokortti on voimassa enintään 2 vuotta.

Liikenne- ja viestintävirasto lähettää sinulle muistutuksen, kun ajokorttisi on vanhentumassa tai sinun on ryhdyttävä muuhun toimenpiteeseen, jotta ajokorttisi pysyy voimassa. Driving Theory Test Finland varmistaa, että sinulla on riittävät tiedot ja pätevyys toimia vastuullisena kuljettajana liikenteessä. Hyväksytty teoriakoe on voimassa vuoden. Voit suorittaa Suomen ajoteoriakokeen kuukautta ennen ikävaatimuksen täyttymistä.

Tietoja ajoteoriakokeesta Suomesta

Ajoteoriakoe Suomi sisältää aiheita, jotka liittyvät suoraan ajamiseen, oikealle ajamiseen, vasemmalle ajamiseen, tien antaminen suoraan ajettaessa, väistäminen oikealle ajettaessa, väistäminen vasemmalle ajettaessa, yliotto, kaistanvaihto, Kumartuminen, Pysäköinti, Riskien tunnistaminen, Tieliikennesäännöt, Kuljettaja, Tie, Muut tienkäyttäjät, Yleiset säännöt ja määräykset, Ajoneuvosta poistumiseen tarvittavat varotoimet, Tieturvallisuuteen vaikuttavat mekaaniset näkökohdat, Ajoneuvon turvavarusteet, Ajoneuvon käyttö ja ympäristö, Muut aiheita luokille A1, A2 ja A

Suojavarusteiden käyttö, Moottoripyöräilijöiden näkyvyys muille tienkäyttäjille, Tieolosuhteisiin liittyvät riskitekijät, Moottoripyörän liikenneturvallisuuteen vaikuttavat mekaaniset näkökohdat, Luokkien C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ja D1E aihealueet

Ajo- ja lepoaikoja koskevat säännöt, käyttäytyminen onnettomuuden sattuessa, renkaiden vaihdon yhteydessä noudatettavat säännöt, ajoneuvon painot, mitat ja nopeudenrajoittimet, ajoneuvon ominaisuuksien aiheuttama näkökentän estäminen, Tiekartan ja reittisuunnittelun lukeminen, Ajoneuvon lastaukseen liittyvät turvallisuustekijät, Kuljettajan vastuu henkilöliikenteessä, C-, CE-, D- ja DE-luokkien aihealueet

Ajoneuvon rakenne ja toiminta, Voitelu ja pakkassuoja, Renkaiden rakenne, asennus, oikea käyttö ja hoito, Jarrut ja nopeudensäätimet, Kytkinjärjestelmät, Vikojen syiden paikantamismenetelmät, Ajoneuvojen ennaltaehkäisevä huolto ja tarvittavat ajokorjaukset, Kuljettajan vastuu tavaroista.


MockTest

Suomen ajoteoriakokeessa odotettavissa olevia kysymyksiä

Ennen Driving Theory Test Finlandin aloittamista tabletilla oleva ohjelma opastaa sinut testiprosessin läpi. Nämä ohjeet eivät vie testin suorittamiseen varattua aikaa. Teoriakokeen aikaraja on 30 minuuttia kysymyksiin ja kuvatehtäviin. Ajoteoriakokeessa aikaa voidaan myös pidentää 60 minuuttiin, mikäli tietyt kriteerit täyttyvät. Ajoteoriakokeessa kysymykset on jaettu kolmeen eri osioon, jotka ovat luokkakohtaiset monivalintakysymykset, kuvatehtävät liikennetilanteista ja riskintunnistuskysymykset. Sinun on saavutettava vähimmäispistemäärä jokaisesta osiosta.

 • A1-, A2- ja A-luokissa on 20 monivalintakysymystä, joiden vähimmäispistemäärä on 14 ja kuvatehtäväkysymyksiä on 50, joiden vähimmäispistemäärä on 43 ja riskintunnistuskysymyksiä on 5, joiden vähimmäispistemäärä on 4.
 • Luokissa AM/120, AM/121, T, B on 15 monivalintakysymystä, joista minimipistemäärä on 11 ja on 50 kuvatehtäväkysymystä, joiden vähimmäispistemäärä on 43 ja riskintunnistuskysymyksiä 5, jonka vähimmäispistemäärä on 4.
 • Luokassa BE, C1, C1E, D1, D1E on 10 monivalintakysymystä, joihin vähimmäispistemäärä on 7 ja kuvatehtäväkysymyksiä 30, joihin on vähintään 26 pistettä ja 5 riskintunnistuskysymystä, joihin vähimmäispistemäärä on 4.
 • Luokassa C, CE, D, DE on 20 monivalintakysymystä, joihin on vähintään 14 pistettä ja kuvatehtäväkysymyksiä on 30, joiden vähimmäispistemäärä on 26 ja riskintunnistuskysymyksiä on 5, joihin vähintään pisteet on 4.
MockTest
Testin tyyppi

Suomalaisen ajokortin hankkimisen vaiheet

Suomen ajokortin saaminen on pitkä prosessi.

Auton, moottoripyörän tai mopon ajokortti

Henkilö- tai pakettiauton ajamiseen tarvitaan B-luokan ajokortti ja alaikäraja 18 vuotta.

Moottoripyörää ajaaksesi sinulla on oltava joko A1-, A2- tai A-luokka moottoripyörän koosta riippuen. Alaikäraja on 16-24 vuotta.

Mopoa ajaaksesi sinulla on oltava AM-luokka. Alaikäraja on 15 vuotta. Voit myös ajaa mopoa, jos sinulla on B-ajokortti.

Ajokortti – Sinulla on oltava ajokortti ennen ajokortin hankkimista. Luvan saamisen alaikäraja on 16 vuotta. Lupa on voimassa enintään 3 vuotta. Lupa on edellytys ajokokeen suorittamiselle. Ajokortti myönnetään hakijalle, joka täyttää ikä- ja terveysvaatimukset, asuu vakinaisesti Suomessa tai on opiskellut Suomessa vähintään kuusi kuukautta. Kuka ei ole ajokiellon tai tilapäisen ajokiellon alainen Suomessa tai muussa EU- tai ETA-maassa.

2. Ajo-opastus – Kuuntele ajo-ohjetta ajokortin saamiseksi. Tarvittava opetuksen määrä riippuu lupaluokista. Ajo-opetuksen voit saada autokoulussa, ajo-opetuksen saaneelta henkilöltä tai molemmilta.

3. Ajotutkinto – Ajo-opetuksen päätyttyä tulee suorittaa ajokoe Ajovarman toimipisteessä ennen ajokortin myöntämistä. Kokeeseen kuuluu teoriakoe ja ajokoe. Muutamissa ajokorttiluokissa on myös ajokoe, joka voidaan sisällyttää ajokokeeseen tai ottaa erikseen.

4. Teoriakoe – Ajoteoriakoe Suomi suoritetaan tabletilla. Teoriakoe on aikarajoitettu ja koostuu kategoriakohtaisista monivalintakysymyksistä, liikennetilanteiden kuvatehtävistä ja riskintunnistuskysymyksistä. Suomen ajoteoriakoe on saatavilla myös englanniksi tai tulkki voidaan järjestää. Siellä on vähimmäispistemäärä, joka on saavutettava jokaisessa osiossa.

5. Ajokoe – Ajokoe jakautuu esikeskusteluun, liikenteessä ajoosioon ja loppukeskusteluun. Ajokokeen aika on 60 minuuttia.

Teoriakokeen koe

Ajokorttiluokat ja kelpoisuus Suomen ajoteoriakokeeseen

 • 1.Kelpoisuus mopoon (AM/120), kevyeen Quadri-mobileen (AM/121) on kuukausi ennen 15-vuotiaana ja traktoriin (T) 15-vuotiaana.
 • 2.Kelpoisuus kevyeen moottoripyörään (A1) on kuukausi ennen 16 vuoden täyttämistä.
 • 3.Kelpoisuus auton ajokorttiin on kuukausi ennen 18 vuoden täyttämistä.
 • 4. Henkilöautoyhdistelmän (BE) kelpoisuus on kuukausi ennen 18 vuoden täyttämistä.
 • 5.Kelpoisuus keskikokoiseen moottoripyörään (A2) on kuukausi ennen 18 vuoden täyttämistä.
 • 6. Kelpoisuus suureen moottoripyörään (A) on kuukausi ennen 24 vuoden täyttämistä.
 • 7. Kelpoisuus luokkaan B on kuukausi ennen 18 vuoden täyttämistä.
 • 8. Kelpoisuus luokkiin C1 ja C1E on 17 vuotta.
 • 9. Oikeus D1- ja C-luokkiin on kuukausi ennen 21 vuoden täyttämistä.
 • 10. Kelpoisuus D-luokkaan on kuukausi ennen 18 vuoden täyttämistä.

Usein Kysytyt Kysymykset

Askeleita Suomen ajoteoriakokeen jälkeen

Verkkotestin suorittamisen tarkoitus menestyä teoriakokeessa

Verkkosivustollamme on kolme osiota, nimittäin: Autoteoriakoe, Pyöräteoriatesti ja Kuorma-auton teoriakoe. Ajoteoriakokeen harjoittelu koostuu monivalintakysymyksistä liikennesäännöistä, liikenneturvallisuudesta ja muista. Suomalaisen ajoteoriakokeen harjoittelun tarkoituksena on lisätä itseluottamusta teoriakokeeseen valmistautumiseen. Sinun on ostettava premium-sopimus saadaksesi tietoa tietyistä aiheista, kuten Turvallinen ajo, Alkoholi ja muut huumeet, Varoitusmerkit ja niin edelleen. Premium-pakettimme on ohjelmoitu 30 päiväksi ja 90 päiväksi. Premium-pakettimme avaamisen etu antaa pääsyn perusteellisiin tietoihin.

Johtopäätös

Jokaisen kuljettajaksi pyrkivän ensisijaisena tavoitteena on saada ajokortti. Tee siis Suomen ajoteoriakoe ja ansaitse palkintosi zoomaamalla haluamaasi ajoneuvoon Suomen polulla.